Stellendam

Sinds de verhuizing van Ouddorp naar de buitenhaven in Stellendam was de visafslag werkzaam onder gemeentelijke noemer. In 1999 verzelfstandigde de afslag...

Lees verder

Colijnsplaat

Bijna vier decennia was de afslag in Colijnsplaat een gemeentelijke organisatie. Op 1 januari 1999 verzelfstandigde de afslag en fuseerde een jaar later...

Lees verder

Scheveningen

Scheveningen en vis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot voor de tweede wereldoorlog was de visvangst de belangrijkste bron van inkomsten. In 1904...

Lees verder

 

Het zogenaamde flyshooten is een duurzame vismethode. Andere benamingen voor dezelfde techniek zijn snurrevaad, ankerzegen en Icelandic seining.

Bij de flyshootvisserij wordt een groot stuk zeebodem door lange kabels, ook wel zegentouwen of lijnen genoemd, en een net omsloten. Daarna worden deze kabels naar het schip toegehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd. Uiteindelijk wordt de vis door de turbulentie (stofwolken) die de twee vislijnen veroorzaken, opgejaagd naar het midden. Na verloop van tijd komt het net met een relatief lichte grondpees over het gebied en geraakt de vis in het kuilnet. Qua snelheid zouden sommige vissen in staat kunnen zijnom uit het net te zwemmen. Maar door uitputting (door het opdrijven van de lijnen) lukt het hen niet of nauwelijks om te ontsnappen. In veel gevallen komt bij het flyshooten de vis pas in de laatste fase in het kuilnet terecht, dus bij het halen van de laatste meters lijn en het net.

Bij de flyshootvisserij is sprake van een opvallende vermindering van het brandstofverbruik. Per liter brandstof wordt bij de flyshootvisserij aanzienlijk meer vis gevangen dan bij de boomkorvisserij het geval is. De huidige flyshootvissers verbruiken ongeveer 1 liter gasolie per kilo gevangen marktwaardige vis, tegenover de boomkorvisserij waarbij 3 liter gasolie per gevangen kilo marktwaardige vis wordt verstookt.

Er wordt bij het flyshooten veel ongequoteerde vis gevangen, onder andere poon, koningsvis en inktvis, allemaal soorten met een goede prijs. Flyshooten geeft de mogelijkheid om rendabel op ongequoteerde vissoorten te kunnen vissen.

De kwaliteit van de vis die in de flyshootvisserij wordt gevangen, is opvallend goed in vergelijking met bijvoorbeeld vis gevangen met de boomkor. Dit komt enerzijds doordat er zeer weinig grondvuil wordt meegevangen waardoor de vis wordt beschadigd kan worden. Anderzijds beweegt het net zich zeer langzaam door het water en verblijft de vis maar kort in het net. De meeste vis komt pas in het net tijdens de laatste fase van de trek.

De hogere kwaliteit van de gevangen vis vertaalt zich de afgelopen jaren steeds meer in een hogere prijs. De flyshootvisserij heeft als belangrijk ecologisch voordeel dat de bijvangsten aan ondermaatse vis zeer gering zijn. Dit is enerzijds het gevolg van een lage vissnelheid waardoor ondermaatse vis in het net meer kans heeft om door de mazen te ontsnappen. Anderzijds ontsnapt veel jonge vis omdat de jonge vissen onvoldoende uithoudingsvermogen hebben om lange tijd voor de kabels uit te blijven vluchten. Eenmaal uitgeput zullen zij de kabel laten passeren waardoor zij niet in het net belanden. In een flyshootnet worden dus voornamelijk grotere vissen gevangen.

Zonder voorbehoud kan worden aangenomen dat de effecten op het bodemleven zeer gering zijn. Het grootste deel van het beviste oppervlak wordt uitsluitend beroerd door de zegenkabel. Deze kabel is vele malen lichter dan een ketting van een boomkor. De bodem wordt dan ook slechts licht beroerd.

De onder Nederlandse vlag varende flyshoot-vissers zijn verenigd in de Kenniskring Flyshoot-visserij. Kijk voor meer informatie op hun website.