De Scheveningse vloot bestaat uit schepen met een diversiteit aan vismethoden. Er wordt iedere dag van de week verse vis aangevoerd door de dagvissers die vissen met staandwant en lijnen. De vangst bestaat vooral uit zeebaars, kabeljauw, tarbot, griet, tong en schar.

Dan zijn er ook nog de Flyshooters een voor Nederlandse begrippen nieuwe vangstmethode. Deze schepen leveren vooral mul, rode poon, inktvis en schar aan.

Natuurlijk ontbreken ook de boomkor- en pulskotters  niet op de Scheveningse haven. Zij vangen vooral platvis zoals tong en schol.

Daarnaast zijn er de Twinriggers die vissen met een dubbel trawlnet waarbij de scheerborden twee netten openhouden. Met deze methode vangt men vooral schol, tarbot en griet.

Tenslotte bieden ook een aantal bordenvissers hier hun vangsten aan. Deze schepen vissen in het Kanaal en vissen met hetzelfde syteem als de rondvissers. Ze voeren vooral mul, inktvis, wijting en zeebaars aan.