Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en met United Fish Auctions N.V. te sluiten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam te Rotterdam.

Algemene voorwaarden pdf