Dames en Heren, van harte welkom op de borrel voor aanvoerders en handel van United Fish Auctions. Allereerst wens ik u een voorspoedig en gezond 2017 toe. Graag wil ik met u terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de kansen en uitdagingen in het nieuwe jaar.

Traditioneel sluiten we af met het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de best verzorgde vis.

Lees meer...

Ieder jaar reikt UFA de UFA- prijs voor "Best verzorgde vis"uit. Voor 2016 zijn dit TH7, OD6, SCH65 en GO58.

Lees meer...

Op 12 mei 2017 organiseerde UFA in en om de Visafslag Stellendam het evenement “Visserij en Techniek” voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen op Goeree-Overflakkee en de klassen 1 en 2 van de technische opleidingen aan het VMBO.

Lees meer...

Goede morgen Dames en Heren, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van United Fish Auctions.
Ik wil u allereerst allen een voorspoedig, gezond en succesvol 2016 toewensen.
Graag wil ik met u terugkijken op de resultaten en activiteiten in het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de kansen en uitdagingen in het voor ons liggende jaar. Traditioneel zal ik afsluiten met het uitreiken van de prijzen aan de winnaars van de best verzorgde vis in de verschillende categorieën.

Lees meer...

Op zaterdag 11 juli 2015 organiseert het Vlaggetjesdagcomité samen met hoofdsponsor Rabobank Vlaggetjesdag Stellendam met tal van activiteiten op en rond de binnenhaven.

Lees meer...