Als onderdeel van zijn werkbezoek aan de Nederlandse visserijsector was staatssecretaris Van Dam maandagmiddag 20 juni 2016 in de Stellendamse buitenhaven. De bewindsman kreeg in het Visserij Innovatiecentrum Zuidwest Nederland een rondleiding en informatie.

In dit unieke centrum worden aan de visserijsector faciliteiten geboden om met testen in te spelen op nieuwe technieken. Het centrum in Stellendam, exploitant United Fish Auctions met beheerder Johan Baaij, is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese visserijfonds en de Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt de verduurzaming van de Nederlandse visserijsector met voorlichting, fondsen en regelgeving. 

De staatssecretaris begon zijn werkbezoek in Scheveningen. Hier kreeg hij informatie aan boord van het hightech- vissersschip MDV 1 Immanuel. Met dit schip wordt voornamelijk schol en tong gevangen. Dit met duurzame pulstechniek en met innovatieve visnetten.

Een voortzetting van het werkbezoek juist in Stellendam in het Visserij Innovatiecentrum was dan ook passend in het thema van het dagbezoek: “Verse, gezonde en duurzame vis op het bord van de consument door de inzet van innovatieve vangsttechnieken op zee”.

 

Algemeen directeur Johan van Nieuwenhuijzen begeleidde het gezelschap. Tijdens een korte meeting werd de belangrijke insteek op het gebied van innovatie die in Stellendam kan worden getest besproken en later in het centrum gepresenteerd. De staatssecretaris voelde eventjes “de elektrische prikkels” die bij het pulsvissen worden ingezet en liet zich vervolgens informeren over de verschillende aangepaste netten die worden gebruikt. Natuurlijk moest ook het waterbassin worden bekeken waar Johan Baaij -vanuit de controlekamer- de experimenten voor aangepaste netten demonstreerde.

Een werkbezoek omvat veel onderdelen en dus is timing geboden. Met de reddingsboot bracht Eric Rodenhuis als afronding het gezelschap waar ook Anton Dekker en Maarten Drijver deel van uitmaakten vanuit de Stellendamse haven naar de Eurokotter SCH 45 op zee. Dit schip heeft ook pulstechniek voor duurzame visserij. Schipper Dekker was blij met deze assistentie: "We hebben met de staatssecretaris 2 visstrekken gedaan vanaf Hoek van Holland richting Scheveningen. Maarten heeft ons goed bijgestaan bij het aantonen van de hoge overleving van de gevangen vis. We hadden een levendige box. Van Dam was verrast over de hoge overleving aan het eind van de band. Een paar positive uurtjes dus".

Voor een video-impressie van het werkbezoek: https://www.youtube.com/watch?v=rz_1N0BplCk

 bron: Eilandennieuws, 21 juni 2016, tekst Jaap Ruizeveld